LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Välkommen till Macintosh-rådgivningen vid Lunds universitet

Macintosh-rådgivningens webbplats (www.macpublic.ldc.lu.se) innehåller Macintosh-relaterad information främst för dator- och nätansvariga vid Lunds universitet. Även andra kan naturligtvis ha nytta av innehållet.

Innehåll

Mac-nyheter

Mac-länkar

MacPublic
uppkoppling till filhanteraren MacPublic

iPhone (& iPad)
tips & konfiguration

installation & konfiguration
för system- och kommunikationsprogram

support
nyttiga tips & sammanställningar

inköp
avtal och leverantörer

program
viktiga systemuppdateringar, verktyg, kommunikationsprogram

dator- & nätansvariga
NETinfo & teknisk info

om denna server
bl a statistik

diverse
bl a gamla Apple-avtal

gammalt

in English Information in English

Mac OS X Server

Apache

Senast uppdaterad: 2013-08-08 11:08
roland.mansson@ldc.lu.se