LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Att köpa Mac


Inköp

Vid inköp av Apple-utrustning (Macintosh-datorer och tillbehör från Apple) rekommenderas att ni att ni vänder er till en leverantör som slutit lokalt ramavtal med Lunds universitet. Det ger flera fördelar:


Leverantörer

Lunds universitet har lokala ramavtal med följande Apple-återförsäljare:

Leverantör Telefon Adress Hemsida E-post Avtalstext*
Apple/AppleStore**

08-703 30 00

0200-111 777

Box 31
164 93 Kista

www.apple.se

http://www.apple.com/se/education/store

applestore.se.eduinst@euro.apple.com

HTML (ej klar)

PDF (ej klar)

Connection
KONKURS 2003-09

040-28 56 00

046-37 43 30

Lodgatan 19
211 24 Malmö
http://www.connectionab.com/ anders.persson@connectionab.com

HTML

PDF

MacSupport

046-15 04 00

040-660 16 40

Mårtenstorget 6
223 51 Lund

Skeppsbron 7
211 20 Malmö

http://www.macsupport.se/ m.billgren@macsupport.se

HTML

PDF

* HTML = avtalstext som webbsida, PDF = avtalstext som Acrobat-dokument

** Vad det gäller Apple så omfattar avtalet försäljning via AppleStore for Education. Information om hur man handlar via AppleStore for Education finns i ett separat dokument. I detta dokument finns också svar på vanliga frågor. Notera speciellt att institutioner som önskar handla via AppleStore for Education måste först fylla i en registreringsblankett (det finns också en ändringsblankett om man senare behöver ändra någon uppgift).

Anställda (ej institutioner) och studenter kan dessutom handla på Apples Apple on Campus för LU.
Studenter med Mecenat-kort kan dessutom handla på Mecenats Apple on Campus.

Beställning

Tänk på följande när du gör din beställning:


Priser

Ramavtalen innehåller högstapriser. Leverantörer får naturligtvis erbjuda lägre priser.


Rådgivning

Det går bra att kontakta mig (Roland Månsson, roland.mansson@ldc.lu.se, tel 21359) för att diskutera lämpligt val av utrustning. Observera att fr o m 2002 utgår konsultarvode.


Bakgrund och beslut

Lunds universitet tecknade i slutet av 2002 lokala ramavtal avseende Mac OS-kompatibla datorer (dvs i praktiken Macintosh-datorer) utifrån förfrågningsunderlag från 2002-05.


Föregående upphandling

Föregående upphandling gjordes 1999 och gällde perioden 1999-2002.


Ytterligare information

Allmän information om Lunds universitets upphandling och lokala avtal finns hos Sekretariatet för utrednings- och projektverksamhet som också kan ge mer information om avtalen och hur de skall tolkas.

Information om Apples produkter finns på svenska Apples hemsida.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2006-08-22 14:35
roland.mansson@ldc.lu.se