LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Ethernetadress (MAC-adress)

Varje ethernetkort har en unik adress. Denna kallas ethernetadress eller MAC-adress. MAC har i det här fallet inget med Macintosh att göra. En MAC-adress består av tolv hexadecimala tecken (siffrorna 0-9 och bokstäverna a-f). Ett exempel på en MAC-adress är 00:0d:93:5c:79:8a. Skiljetecken är ibland kolon men kan också vara annat som bindesstreck. Det har ingen betydelse utan det är de tolv hexadecimala teckena som är de viktiga.

MAC-adressen behövs bl a när en dator skall registreras i DHCP så att den automatiskt får ip-konfiguration (ip-nummer, nätmask, gateway, namnserver m m).

Det finns ett antal sätt att se vilken MAC-adress en Macintosh-dator har. I detta dokument tas några upp och då speciellt MAC-adressen för ethernetkortet som är den som oftast behövs. En dator med t ex trådlöst nät har ytterligare MAC-adress(er).

Enklast är att titta på kartongen (ny dator) eller själva datorn. På kartongen står MAC-adressen på den etikett som också innehåller datorns konfiguration. Det finns också en etikett med motsvarande information på alla nyare Macintosh-datorer. MAC-adressen står vid "Ethernet ID". Etiketten kan sitta innanför luckan (PowerMac G5), i batterifacket (flera bärbara), under tangentbordet (på vissa bärbara där tangentbordet går att lyfta upp), innanför CD-luckan (eMac) eller på någon annan fiffig plats...

Det går också att ta fram MAC-adressen med olika program. Se nedan för exempel för Mac OS X samt Mac OS 9.

Mac OS X

Nedan visas några sätt att få fram MAC-adressen i Mac OS X (bilderna visar Mac OS X 10.4.x).

Mac OS 9

Nedan visas några sätt att få fram MAC-adressen i Mac OS 9 (bilderna visar Mac OS 9.2.x).


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2005-12-08 09:35
roland.mansson@ldc.lu.se