Avtal mellan

Lunds Universitet

och

Apple Computer

Lunds Universitet (Universitetet) och Apple Computer (Apple) har denna dag enats om följande:

Båda parterna ser det som viktigt att befinna sig i den absoluta frontlinjen vad gäller utnyttjandet av datorstöd inom forskning och utbildning. Detta avtal syftar till att gemensamt utveckla möjligheterna för detta med ett fokus kring distribuerat lärande.

Apple vill med detta avtal markera att Apple önskar fortsätta det nära och givande samarbete som finns mellan parterna och bistå Universitetet i dess strävan att leda utvecklingen av datorstöd inom forskning och utbildning.

Universitetet vill med detta avtal markera att Universitetet önskar fortsätta det nära och givande samarbete som finns mellan parterna vad gäller användning av Apples produkter inom Universitetet.

Utnyttjande av MacOS

Universitetet tecknar ett licensavtal med Claris om rätten att använda MacOS under avtalstiden (bilaga 1).

Införskaffande av persondatorer från Apple

Universitetet beräknar att under avtalstiden ca 3000 persondatorer kommer att införskaffas från Apple med rabatt (bilaga 2) och avsättning enligt nedan (bilaga 3). Införskaffande beräknas ske jämt fördelat över avtalstiden.

Inbyte av äldre utrustning

Apple avser att regelbundet erbjuda Universitetet möjlighet att byta in äldre utrustning till förmånliga villkor.

Datorer för studenter och anställda vid Universitetet

Apple har för avsikt att presentera en för studenter vid Universitetet förmånlig lösning för att hyra en persondator från Apple till en månatlig kostnad. När studenten uppnår ett visst mål efterskänks den återstående hyreskostnaden. Universitetet svarar för uppgifter om studenten nått uppsatta mål.

Parterna avser även att kunna erbjuda de anställda vid Universitetet en liknande lösning.

Avsättning för utveckling av distribuerat lärande

Universitetet och Apple avser att avsätta medel med syfte att befrämja och stödja utvecklingen av metoder för användande av Apples utrustning inom datorstödd forskning och undervisning. Huvudsaklig inriktning är former för distribuerat lärande vid Universitetet. Detta beskrivs i bilaga 3.

Modell för distribuerat lärande

Apple och Universitetet skall gemensamt utveckla en modell för distribuerat lärande. Detta inkluderar serverapplikationer, studentplattform samt lärarplattform. Vid den sistnämnda läggs stor vikt vid ett enkelt, men flexibelt och kraftfullt verktyg där den pedagogiska aspekten är den dominerande. Apple donerar för detta ändamål utrustning motsvarande ett marknadsvärde av 500.000 SEK ex moms under avtalsperioden.

Utveckling av program under "Rhapsody"

Universitetet avser att aktivt arbeta för att utveckling av programvara under Rhapsody snarast kommer att erbjudas vid Universitetet.

Apple avser att stödja Universitetet vid utveckling av programvara att användas under Apples kommande operativsystem Rhapsody. Universitetet åtar sig att medverka till att utveckla en programvara, vilken skall vara klar till den offentliga lanseringen av Rhapsody vilket planeras till sommaren 1998.

Användarförening

Universitetet och Apple avser båda att stödja Macintosh användarförening vid Universitetet (MacinLund).

Avtalets gällande

Detta avtal gäller i tre (3) år (1997-09-20 till 2000-09-20).

Lund 97-09-20

Boel Flodgren
Rektor
Lunds Universitet

Göran Nygren
VD
Apple Computer AB