LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.


Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 23/3 2004

Dagens Apple-länkar


Lokalt


VPN


Hårdvara


Operativsystem


Carbon Copy Cloner


MacICX


Xserve och Mac OS X Server

      

Nya program och verktyg


Länkar


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2004-03-22 17:47
roland.mansson@ldc.lu.se