LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med dator- och nätansvariga 19/9 2007

Dagens Apple-länkar


Lokalt


VMware Fusion & Parallels


iPod touch


Safari 3


iLife '08 & iWork '08


Hårdvara


Mac OS X Leopard


Leopard-demo


Nya program och verktyg


Länkar


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2007-09-19 07:55
roland.mansson@ldc.lu.se