LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med dator- och nätansvariga 19/10 2010

Dagens Apple-länkar


Lokalt


Dagens terminaltips


iOS 4.1/4.2


iPad


iPhone 4


Mac OS X 10.6 ("Snow Leopard")


Macintosh


Nya program och verktyg


Länkar


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2010-10-20 18:59
roland.mansson@ldc.lu.se