LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 970404

Aktuella systemversioner

Lämpliga datorer

PowerMac 4400, Performa 5400, 6400

Disk Copy 6.1

AppleShare IP 5

LaserWriter 8.5

Statskontorsavtalet

Microsoft Internet Explorer

Open Transport

MS Office

www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:52
roland.mansson@ldc.lu.se