LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 980929

Återförsäljare

Skivreparationsprogram

Virus

Mac kontra centrala administrativa system

Aktuella systemversioner

MS Office 98

Lämpliga datorer

AppleShare IP

www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:52
roland.mansson@ldc.lu.se