LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Info för nät- och datoransvariga


96-03-13: Nya ethernetadresser i Open Transport 1.1

I Open Transport 1.1 (som bl a medföljer System 7.5.3 och som installeras när man installerar System 7.5-uppgradering 2.0) har Apple "fixat" ett problem med att vissa PowerMac-ar med PCI-kort tidigare haft felaktig ethernetadress. Fixen består i att de nu får tillbaka den ursprungliga adress som det var meningen att de skulle haft från början. Detta ställer till en del problem, eftersom det är den tidigare, felaktiga, adressen som vi har registrerat i bootp-tabellen. Efter uppgradering kommer dessa datorer alltså INTE att få någon IP-adress via bootp förrän det nya numret lagts in i bootptabellen. De gamla felaktiga ethernetadresserna börjar troligen på 00A040 och de nya korrekta på 000502. Apple har registrerat båda dessa serier, så det är inte någon risk att det sker konflikter med annan utrustning.

Nedan kommer lite info från en av Apple Read Me-filer för 7.5.3.

PowerPC-based computers with PCI slots might have a different physical Ethernet address after you install this update. The update fixes a bug that caused an incorrect physical Ethernet address to be used in environments where TCP/IP addresses are obtained using BootP, DHCP, or RARP. To see the new Ethernet address after you install the update, open the File menu in the AppleTalk or TCP/IP control panel and choose Get Info. If you install the update and are no longer able to use your TCP/IP-based applications, contact your network system administrator.

En teknisk beskrivning av problemet finns tillgänglig.

hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:53
roland.mansson@ldc.lu.se