Information till dig som är ägare av en
Macintosh PowerBook 5300-serien eller 190-serien


Apple har varit känt för kvalitén på sina produkter och för att vi alltid vill att kunder ska uppleva högsta möjliga kundtillfredsställese när de använder våra produkter. I samband med att Apples ökade fokus på kvalité inför Apple olika program för att visa att vi på allvar arbetar med att åter införa den kvalitétsnivå som Apple varit kända för. Vi ber att få citera Dr Gil Amelio, Chaiman and CEO Apple Computer Inc.

"Product quality and customer satisfaction are top priorities at Apple. We must demonstrate our committment to quality in product design, engineering, manufacturing and customer service. "
(Gil Amelio, Chairman and CEO Apple Computer Inc.)
"It's part of the core culture at Apple to build the world's best pc's; less than that is unacceptable; and we will not allow problems to persist."

Vi hoppas att dessa rader visar att det är med stor kraft som Apple fokuserar på att produkter från Apple ska motsvara den kvalité som kunder förväntar sig.

Under de följande veckorna kommer Apple att implementera dessa kvalitetsprogram:
· Utökat reparations program för PowerBook 5300- och PowerBook 190-serierna
· Utökat reparations program för Macintosh Performa 5200-, 5300-, 6200- och 6300-serierna

Dessa program är världsomspännande men varje program skiljer sig från land till land beroende på skillnader i tillverkning och systemkonfigurationer. Ytterligare information för varje program finns tillgängligt hos Apples återförsäljare och service providers .

OBSERVERA
Inget av dessa program är att betrakta som en förlängd garanti utan det är en förlängd reparation på vissa delar i de produkter som omfattas av de olika programmen. Det Utökade Reparations-programmet gäller kvalitetsfrågor som har identifierats av Apple. Apple eller ett auktoriserat service center kommer med vissa förbehåll att åtgärda vissa eller alla beskrivna reparationer så länge Apple tillhandahåller service för dessa modeller, i Europa 7 (sju) år från det datum modellen slutar tillverkas. Uppdatering av Macintosh Operativsystem omfattas inte av det Utökade Reparationsprogrammet.

Om du har en Macintosh PowerBook 190- eller 5300-serien som du har anledning att tro att den skulle vara behäftad med ett kvalitétsproblem ber vi Dig att kontakta närmaste service center eller återförsäljare av Apple produkter för att få hjälp med att konstatera om din dator omfattas av de kvalitetsbrister som omfattas av reparationsprogrammet.

Customer Service & Support
Apple Computer/96-05-22