LUNDS UNIVERSITET    
 Rektor  1998-09-11  Dnr I A9 11684/98

Till institutioner och andra arbetsenheter

Begränsning av datormiljöer för universitetets administrativa system

Inom universitetet finns det ett antal administrativa datorsystem som används av institutioner och andra arbetsenheter. Det gäller t.ex ekonomisystem och studerandeadministrativt system. Universitetet har hittills försökt se till att dessa system skall kunna fungera för många olika datormiljöer, framförallt Mac- och PC-miljöer.

Det har dock blivit allt svårare att fortsätta att utveckla systemen för flera olika miljöer. Inte minst de omfattande förändringar som måste göras inför millennieskiftet har satt frågan om antalet datormiljöer på sin spets. I bifogade promemoria redovisas för resp system de förändringar som är aktuella. Slutsatsen som också redovisas i promemorian är att det är nödvändigt att begränsa den fortsatta utvecklingen till PC-miljö.

Jag är medveten om att detta kan komma att innebära vissa bekymmer för många som liksom jag själv använder Mac i det dagliga arbetet. Det blir ett visst merarbete och extra kostnader för att byta datormiljö. Erfarenheterna från andra universitet och högskolor som redan har genomfört en förändring talar dock för att det trots allt är en mindre genomgripande förändring än vad många uppfattar det som.

Med vänliga hälsningar

Boel Flodgren

 

 

Se även förvaltningschefens PM