Date: Wed, 30 Sep 1998 09:11:13 +0200
From: Gert Andersson <Gert.Andersson@ldc.lu.se>
Subject: Re: framtida Lolita
To: "Roland Månsson, LDC" <Roland.Mansson@ldc.lu.se>

Hej Roland!
Vi vet allt om detta!

NUVARANDE VERSION:
Sökning, beställning, kö, förnyelse kan göras via webb för UB:s katalog
och för samkatalog. De andra katalogerna (teologi, humaniora, juridik...
) kommer inom kort också att bli sökbara på detta sätt.
Telnet är möjligt till alla katalogerna. Telnet ger i princip ALLA
möjligheter i databaserna, dock krävs lösenord för de mer biblioteks
interna sakerna.
Det finns dessutom ett program "EasyPac" och "EasyCat", som kan köras
i Windows miljö. Det är bara en påbyggnad ovanpå det vanliga terminal-
gränssnittet, men en del tycker att det känns bättre. EasyCat är 
speciellt uppskatt för katalogiseringsarbetet: det ger en fullskärmseditor
för de bibliografiska posterna.
Det lär ska finnas en EasyPac variant som går på Mac. Jag är lite osöker
förlåt osäker, på hur den fungerar. Vi har köpt den i alla fall.

NÄSTA VERSION:
Här är det lite oklart eftersom det inte finns något beslut om
vad man skall välja. Byte till en ny version sker tidigast under
nästa år.

En trolig kandidat är den nya programvaran från vår nuvarande leverantör,
VTLS i USA. Den heter Virtua. Det är en äkta 3-nivås klient-server lösning
med Z39.50 protokoll för all kommunikation. Här gäller att klienten endast
kommer att finnas för PC. Leverantören har f.n. inga planer på en Mac-klient.
(De gör givetvis vad som helst, om de bara får betalt för det. Problemet
är, att de inte har funnit någon efterfrågan. Det finns inte så mycket 
Mac på biblioteken i USA tydligen.)

Den som inte vill använda VTLS egna klientprogram har flera andra möjligheter.
Precis som nu kommer det att finnas ett Web-gränssnitt för sökning och kanske
vissa andra funktioner. Dessutom kommer databaserna att vara sökbara från 
Z39.50 klienter. Det finns ett antal sådana ute. Fördelen med dem är 
att man kan söka i alla databaser, som har Z39.50 server, (samtidigt
dessutom) på samma sätt. Sådana klienter finns att få från VTLS och
flera andra leverantörer. De finns säkert för Mac också, även om jag
inte själv har sett någon. 

För det interna biblioteksarbetet är VTLS klienten nödvändig.

Om det inte blir VTLS utan någon annan leverantör så är läget i stort
sett precis likadant. Beskrivningar av den sista generationens biblioteks-
program ser på pappret nästan identiskt likadana ut. Vi känner inte till
de andra leverantörernas produkter så detaljerat, men vi har sett
väldigt mycket av dem på mässor, konferenser och studiebesök på 
andra bibliotek. VTLS' konkurrenter satsar också enbart på klienter
för Windows. Vi har inte sett någon Mac-klient.

Så är det alltså: inga Mac-klienter i sikte någonstans alltså.
Däremot är det en tydlig trend att den leverantörsspecifika PC-klienten
blir relativt ointressant för användaren utanför biblioteket.
Web-gränssnittet blir mer och mer sofistikerat och i och med att
alla leverantörer har det standardiserade Z39.50 protokollet så är de
öppna för alla Z39.50-klienter.

/Gert