> Date: Mon, 12 Oct 1998 13:52:58 +0200
> To: Peter Moller <Peter.Moller@dna.lth.se>
> From: Arne Sundström <Arne.Sundstrom@au.lu.se>
> Subject: Re: Test av LADOK NOVEAU-systemet
> 
> Peter,
> 
> Kan användarna hantera Windows i sin Mac-miljö och så att alla funktioner
> inklusive bl a säkerhet, skrivare och användaradministration så möter det
> inga som helst hinder. Olika lösningar kan som du själv skriver användas.
> 
> Test av Virtual PC för Mac genomförs fn av Roland Månsson som är
> utomordentligt kvalificerad att genomföra det. När han är klar med testerna
> och kan garantera resultatet kommer det att redovisas.
> 
> Användning av PC-kort i Mac torde väl vara en ofta använd lösning. Är det
> en väl utvecklad lösning orde det inte innebära några problem.
> 
> Beträffande Citrix-lösningar kommer vi inte att centralt erbjuda några
> sådana lösningar av olika skäl, det kostar en massa extra pengar centralt
> (utrustning, programlicenser och icke minst administration av
> användaridentiteter) samt tillför en komplexitet i systemet. För den nya
> versionen av ORFI har vi dessutom blivit starkt avrådda av leverantören av
> ekonomisystemet att föra in en servernivå till. Kan en Citrix-lösning
> erbjudas lokalt och hantera säkerheten på ett tillfredsställande sätt
> (varje användare upplevas från värdsystemet som en separat identifierad
> användare och inga nya säkerhetsluckor tillförs) är det väl en tänkbar
> lösning.
> 
> Skulle native Mac-lösningar erbjudas som inte kräver extra investeringar
> och underhåll kunna erbjudas i framtiden så kommer det naturligtvis att
> ske. Plattformsoberoende lösningar är något som eftersträvas vilket torde
> framgå av det underlag som skickats ut.
> 
> Användaridentiteter för LADOK förmodar jag att du kan få via Hans Persson
> på LADOK-gruppen. LADOK-Nouveauklient för PC får du nog enklast via Inge
> Persson på LDC (eller via Hans Persson).
> 
> Det är mycket riktigt institutionens (motsv) ansvar att bekosta den
> utrustning som behövs, alla pengar för forskning och utbildning går ju
> direkt till institutionerna. De pengar som kanslier och centralförvaltning
> får taxeras ut från institutionerna och går till noga specificerade
> ändamål . Några pengar för att täcka kostnader för institutionernas
> utrustning ingår inte där.
> 
> Mvh/Arne
> 
> 
> 
> 
> >Hej!
> >
> >Det är med stor förvåning vi har tagit del av beslutet angående de
> >administrativa systemens framtid här vid universitetet. Det finns
> >ett stort antal minst sagt märkvärdiga passager i resonemanget, men
> >detta finns det anledning till att återkomma om separat.
> >
> >Nu gäller det att finna lösningar så att vi kan fortsätta köra vår
> >Macintoshmiljö och ändå använda LADOK NOVEAU - vi vill INTE byta ut
> >vår fullt fungerande Macintoshmiljö mot en, enligt våra erfarenheter,
> >jämförelsevis bristfälligt fungerande PC-dito.
> >
> >De tester jag skulle vilja genomföra är:
> >1. Citrix MetaFrame (den jag helst skulle vilja använda)
> >2. PC-kort i Macarna
> >3. Virtual PC
> >
> >För att kunna göra dessa tester måste jag dock ha tillgång till
> >a) två användaridentiteter i LADOK NOVEAU-systemet (behöver inte
> >  vara ett "skarpt" system)
> >b) LADOK NOVEAU-klient för PC
> >
> >Jag antar att institutionen själv får bestrida alla kostnader i
> >samband med såväl testverksamhet som ett (högst eventuellt) framtida
> >inköp av "riktiga" PC-datorer?
> >
> >Rykten gör gällande att någon redan har testat Citrix-lösningen men
> >funnit den bristfällig. Dock har jag inte hört någonting om vad det
> >var som inte fungerade ordentligt.
> >
> >Jag vore mycket tacksam för hjälp med punkterna a) och b) ovan!
> >
> >mvh
> >
> >/Peter Möller
> >--------------------------------------------------------------------------
> >Peter . Moller @@ dna . lth . se (damn spammers), Sys Admin @ DNA & LUDAT
> >Dept. of Computer Science, Lund University, Box 118, S-221 00 LUND, Sweden
> >Tfn +46 -46 222 41 56, fax +46 -46 13 10 21, Web: http://www.dna.lth.se
> >      "Be Excellent to Each Other" - Bill & Teds Excellent Adventures
> 
> 
> Arne Sundström, AU-enheten, Lund University
> Box 117, S-221 00 LUND, Sweden      Tel: +46 46 2224083
> E-mail: Arne.Sundstrom@AU.lu.se      Fax: +46 46 2224400
> 
>