LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

 

 BESLUT
 1999-01-21 Dnr F9 I 16310/98

 Rektor  

Hyresdatorer till anställda för privat bruk

Från och med 1998 (taxeringsår 1999) utvidgades skattefriheten vid inkomstbeskattning av datorer som arbetsgivaren tillhandahåller för privat bruk. Syftet, enligt proposition 96/97:173, SkU 97/98:14, är att höja den allmänna datormognaden. Förmånen är skattefri om den riktar sig väsentligen till hela den stadigvarande personalen.

Universitetet beslutar att erbjuda hyresdatorer till anställda för privat bruk i enlighet med bifogade förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektören Peter Honeth. I handläggningen har därutöver deltagit personalchefen Staffan Svensson, föredragande.

 

Boel Flodgren

 

Staffan Svensson