APPLE COMPUTER 96 03 14


Magnus Lind lämnar över

Apple Computer Europe har sedan december utfört en genomgripande omorganisation. För att erhålla samordningsvinster flyttas resurser och beslutsfattande till Europas centrala organisation, i huvudsak baserad i de tre största länderna, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Det innebär att ledningen för Apple Computer i respektive land i framtiden kommer att spela en mer samordnande roll. I huvudsak handlar det om att verkställa färdiga paneuropeiska program för försäljning, marknadsföring, produktlösningar, teknisk service, support etc.

­p; Apple måste ständigt rationalisera och effektivisera sin verksamhet och har därför genomfört denna centralisering av Europa, säger nuvarande vd, Magnus Lind. Jag är av familjeskäl inte intresserad av att flytta utomlands och arbetsuppgifterna som nu finns kvar i Sverige motsvarar inte mina personliga ambitioner. Efter en fantastisk utveckling på Apple känns detta som en lämplig tidpunkt att lämna över och ge mig i kast med nya utmaningar.

Magnus Lind har erbjudits den nya befattningen som sverigechef, men har tackat nej. Fram till mitten av april kommer Magnus Lind att fortsätta som vd i Sverige.
­p; Ny svensk chef är ännu inte utsedd. Rekrytering kommer att genomföras internt eller externt säger Magnus Lind.

Som förste anställd på svenska Apple 1984 har Magnus Lind, 40 år, varit en av de drivande krafterna när verksamheten i Sverige byggts upp till en av de framgångsrikaste för Apple i världen. Magnus Lind har förutom vd-posten haft en rad befattningar inom marknadsföring och försäljning med ansvar för såväl Sverige som Norden och Benelux.

För ytterligare information, var vänlig kontakta Magnus Lind, vd Apple Computer AB eller Jan Nerdal, General Manager Apple Computer Northern Europe, tel 08-703 30 00.